พระกำแพงลีลาจีบพลู นครชุม จ.กำแพงเพชร

พระกำแพงลีลาจีบพลู นครชุม จ.กำแพงเพชร

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

พระมรดก

พระชุดนี้เป็นพระมรดก ตกทอดกันมาจากปู่ของผมซึ่งตอนนั้นท่านได้ไป ราชการที่ จังหวัด กำแพงเพชร และชาวบ้านได้มีการขุดพบ พระชุดนี้ ขึ้นมา เลยนำมาให้หัวหน้าที่ดิน ซึ่งคือปู่ผมเอง ก็เลยตกทอดมาจนถึงรุ่นผมได้มีพระแท้ ๆ ไว้ให้ศึกษา สภาพเดิม ๆ (original) จนถึงทุกวันนี้ โดย เก่ง กำแพง

พระกำแพงปิดตา สี่ทิศ

พระกำแพงปิดตา สี่ทิศ

พระกำแพงใบพุทรา กรุวัดหนองพิกุล นครชุม

พระกำแพงใบพุทรา กรุวัดหนองพิกุล นครชุม
ค้นพบที่ กรุวัดหนองพิกุล

พระกำแพงกลีบบัว กรุทุ่งเศรษฐี จ.กำแพงเพชร

พระกำแพงกลีบบัว กรุทุ่งเศรษฐี จ.กำแพงเพชร
ค้นพบที่ กรุทุ่งเศรษฐี

พระลีลาเม็ดขนุน

พระลีลาเม็ดขนุน

พระกำแพงซุ้มยอ กรุวัดพระบรมธาตุ นครชุม

พระกำแพงซุ้มยอ กรุวัดพระบรมธาตุ นครชุม
ค้นพบที่ กรุวัดพระบรมธาตุ

พระซุ้มกอมีลายกนก พิมพ์ใหญ่ จ.กำแพงเพชร

พระซุ้มกอมีลายกนก พิมพ์ใหญ่ จ.กำแพงเพชร

พระซุ้มกอมีลายกนก พิมพ์ใหญ่ จ.กำแพงเพชร

พระซุ้มกอมีลายกนก พิมพ์ใหญ่ จ.กำแพงเพชร

พระกำแพงซุ้มกอไม่มีกนก

พระกำแพงซุ้มกอไม่มีกนก

พระกำแพงซุ้มกอไม่มีกนก สีดำ

พระกำแพงซุ้มกอไม่มีกนก สีดำ

พระกำแพงปางเปิดโลก กรุทุ่งเศรษฐี จ.กำแพงเพชร

พระกำแพงปางเปิดโลก กรุทุ่งเศรษฐี จ.กำแพงเพชร

พระกำแพงเข็ม ลีลาซ้าย กรุคลองไพร

พระกำแพงเข็ม ลีลาซ้าย กรุคลองไพร

พระกำแพงซุ้มกอขนมเปี๊ยะ พิมพ์ใหญ่ กรุพิกุล นครชุม

พระกำแพงซุ้มกอขนมเปี๊ยะ พิมพ์ใหญ่ กรุพิกุล นครชุม

พระกำแพงซุ้มกอมีกนก พิมพ์กลาง กรุวัดพระบรมธาตุ นครชุม

พระกำแพงซุ้มกอมีกนก พิมพ์กลาง กรุวัดพระบรมธาตุ นครชุม

พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน พิมพ์นิยม กรุวักพระบรมธาตุ จ.กำแพงเพชร

พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน พิมพ์นิยม กรุวักพระบรมธาตุ จ.กำแพงเพชร

พระกำแพงซุ้มกอไม่มีกนก พิมพ์เล็ก กรุวักพระบรมธาตุ จ.กำแพงเพชร

พระกำแพงซุ้มกอไม่มีกนก พิมพ์เล็ก กรุวักพระบรมธาตุ จ.กำแพงเพชร

พระกำแพง งบน้ำอ้อย 10 อุณาโลม กรุทุ่งเศรษฐี นครชุม

พระกำแพง งบน้ำอ้อย 10 อุณาโลม กรุทุ่งเศรษฐี นครชุม

พระกำแพง ลีลาเม็ดขนุน กรุวัดพระบรมธาตุ นครชุม จ.กำแพงเพชร

พระกำแพง ลีลาเม็ดขนุน กรุวัดพระบรมธาตุ นครชุม จ.กำแพงเพชร

พระกำแพงซุ้มกอ ไม่มีกนก กรุวัดพิกุล จ.กำแพงเพชร

พระกำแพงซุ้มกอ ไม่มีกนก กรุวัดพิกุล จ.กำแพงเพชร

พระกำแพงเม็ดมะลื่น กรุวัดพิกุล นครชุม จ.กำแพงเพชร

พระกำแพงเม็ดมะลื่น กรุวัดพิกุล นครชุม จ.กำแพงเพชร

พระกำแพงเม็ดมะเคล็ด กรุวัดช้างรอบ ชากังราว จ.กำแพงเพชร

พระกำแพงเม็ดมะเคล็ด กรุวัดช้างรอบ ชากังราว จ.กำแพงเพชร

พระกำแพงเข็ม ลีลาซ้าย กรุคลองไพร จ.กำแพงเพชร

พระกำแพงเข็ม ลีลาซ้าย กรุคลองไพร จ.กำแพงเพชร